Sklep meblowy Mebellux Oświęcim - Tymczasowo wyłączona możliwość składania zamówień

logo s

Polityka prywatności

  • KLAUZULA INFORMACYJNA O
   PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i
   ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
   z 27 kwietnia 2016 r.

   w sprawie ochrony osób
   fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
   swobodnego

   przepływu takich danych
   oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

   Administratorem Pani/Pana
   danych osobowych jest firma
   MEBEL
   LUX STYLOWE WNĘTRZA” S.C.
   ,

   z siedzibą w Oświęcimiu,
   kod pocztowy 32-600, (NIP 5492257947,

   REGON: 120259794),
   adres e-mail: biuro@mebellux.com.pl

   Twoje dane przetwarzamy w
   następujących celach i na następujących podstawach prawnych oraz
   w następujących

   okresach czasu:

   w celach
   marketingowych, a w tym w celu wysyłania Ci drogą elektroniczną
   ofert oraz informacji handlowych

   i promocyjnych, na
   podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, dopóki nie cofniesz zgody lub
   nie sprzeciwisz się przetwarzaniu

   Twoich danych w tym celu,

   w celu realizacji
   Twoich zamówień, a w tym również do rozpatrywania Twoich
   reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1

   lit. b RODO, do czasu
   wypełnienia wszystkich obowiązków umownych, a w węższym zakresie
   również do czasu

   przedawnienia roszczeń,

   w celach związanych z
   księgowością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z
   przepisami ustaw

   o rachunkowości, o
   podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych,
   tak długo jak wymagają

   tego od nas przepisy
   prawa.

   Sposoby kontaktu z osobą
   mającą nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w firmie
   MEBEL
   LUX STYLOWE WNĘTRZA” S.C.

   z siedzibą w Oświęcimiu,
   to: adres korespondencyjny 32-600

   Oświęcim, ul. M. Kolbego
   13, adres e-mail:
   rodo@mebellux.com.pl,
   tel. 733 440 560,

   Pani/Pana dane osobowe
   będą przechowywane do momentu osiągnięcia celu.

   Posiada Pani/Pan prawo
   dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
   sprostowania, usunięcia, jak

   również prawo do
   ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do
   przenoszenia danych, prawo

   do wniesienia sprzeciwu
   wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

   Z praw wskazanych powyżej
   można skorzystać poprzez:

   kontakt e-mailowy pod
   adresem: rodo@mebellux.com.pl

   kontakt pisemny, za
   pomocą poczty tradycyjnej na adres: MEBEL LUX Stylowe Wnętrza s.c.,
   32-600 Oświęcim, ul. M. Kolbego 13

   Przysługuje Pani/Panu
   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
   zdaniem, przetwarzanie

   danych osobowych Pani/Pana
   – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

   Podanie przez Panią/Pana
   danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia
   umowy

   kupna. Brak podania danych
   osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zakupu.

   Informujemy, iż Pani/Pana
   dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

   Pani/Pana dane osobowe są
   przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i
   procedurami związanymi

   z celami przetwarzania, o
   których mowa powyżej.

   Pani/Pana dane osobowe nie
   będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
   profilowane.

   Administrator dokłada
   wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
   technicznej i organizacyjnej ochrony

   danych osobowych przed ich
   przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,
   zmianą,

   nieuprawnionym
   ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
   obowiązującymi przepisami.

   Aby nasza strona
   internetowa funkcjonowała poprawnie, a także aby zaprezentować
   oferty odpowiadające

   zainteresowaniom
   wynikającym z Twojej historii odwiedzin naszej strony, używamy
   technologii znanej jako „pliki

   cookie”. Są to małe
   pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się
   do nich odnieść. Mogą to być

   pliki cookie sesyjne bądź
   trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z
   technologii takich jak JavaSript lub

   Flash. Pliki cookie
   pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak
   osobistym, jak tylko to możliwe.

   Pokazują nam, co wszyscy
   użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić
   komfort jej użytkowania.

   Pliki cookie przetwarzamy
   wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na
   wykorzystanie plików

   cookies, prosimy o
   dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w swojej
   przeglądarce.   Oświęcim 05.09.2023

Shopping Cart
Scroll to Top